Шығыс Қазақстан облысы
Ұлан ауданы бойынша білім бөлімінің
"А.С.Пушкин атындағы орта мектебі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қабылдау бөлімі :
+7(72338) 2-43-38
вахта:
+7(72338) 2-43-76
Нашар көрушілер
нұсқасы
» » Бос лауазымға орналасуға конкурс өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ
01
сентябрь
2023

Бос лауазымға орналасуға конкурс өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ

Бос лауазымға орналасуға конкурс өткізу туралы

 ХАБАРЛАНДЫРУ


Конкурс жариялаған білім беру ұйымының толық атауы: Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының «Ұлан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «А.С.Пушкин атындағы орта мектебі» КММ

ШҚО, Ұлан ауданы, Сағыр ауылы, Абылайхан көшесі,70 ғимарат, индекс: 071610

Телефон нөмері: 8 (723) 3824- 338 

Электрондық пошта мекен-жайы: pushkin_om@mail.kz 

Конкурс жарияланған уақытша бос лауазымының атауы:

Аға тәлімгер  - 1 бірлік 

Бір айдағы еңбекақы мөлшері 166 749 теңгеден 204 709  теңгені құрайды.

Конкурс жарияланған күн: 01.09.2023ж 

Лауазымдық міндеттері

 • Білім алушы мен тәрбиеленуші тұлғасының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және оның әлеуметтенуіне ықпал етеді, білім алушының жеке қабілеттерін анықтайды және дамытуға ықпал етеді.
 • Әдістемелік бірлестіктердің, әдістемелік кеңестердің, желілік қоғамдастықтардың отырыстарына қатысады.
 •  Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындайды.
 •   Білім беру процесі кезеңінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауды қамтамасыз етеді.
 •  Ата-аналармен немесе оларды алмастыратын тұлғалармен ынтымақтастықты жүзеге асырады.
 • Жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасы талаптарын орындайды.
 • Білім беру процесі кезінде балалардың өмірі мен денсаулығын сақтау үшін қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді.
 • Тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен құжаттарды толтырады.

-  Білім алушылар, тәрбиеленушілер, арасында академиялық адалдық қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын алады.

Білуге міндетті:

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек

Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Заңдарын, 

білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын және басқа да нормативтік құқықтық актілерді,

 • педагогика мен психологияны,

-  еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары, санитарлық ережелер мен нормаларды.

Бос лауазымға қойылатын біліктілік талаптары:

- Тиісті бейінде жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық немесе басқа кәсіптік білім немесе қайта даярлау курсынан өткендігін растайтын құжат немесе тиісті бейіні бойынша техникалық және кәсіптік білімі, жұмыс өтіліне талап қойылмайды.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

 1. Осы қағидалараға 10- қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
 2. Жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (сәйкестендіру үшін); 1. Кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы ( нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
 2. Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын білітілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері
 3. Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі(бар болса)
 4.  «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген.) 
 5. Психоневрологиялық ұйымынан анықтама;
 6. Наркологиялық ұйымынан анықтама;
 7. Сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);
 8. – 
 9. 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандадаттың толтырылған бағалау парағы.
 10.  Тәжірибе жоқ кандидаттың бейнепрезентациясы кемінде 15 минут, ең төменгі ажыратылымдығы – 720 х 480.

Конкурсқа қатысуға өтінім беру мерзімі және қабылдау орны:  

Конкурсқа қатысуға қажетті өтінім Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының «Ұлан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «А.С.Пушкин атындағы орта мектебі» КММ-нің сайтына конкурс өткізілетіні туралы хабарлама жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күн ішінде жүргізіледі. Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні - 12.09.2023 ж.

Бос лауазымының мерзімі: тұрақты

Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефоны: 

8723-38-24-338, электрондық пошта: pushkin_om@mail.kz 
Объявление о провидении конкурса на вакантную должность


Полное наименование организации образования, объявившей конкурс:

КГУ «Средняя  школа имени А.С.Пушкина» отдела образования по Уланскому району управления образования Восточно-Казахстанской области 

ВКО, Уланский район, село Сагыр, улица Абылайхан, здание 70, индекс: 071610

Номер телефона: 8 (723) 3824- 338

Электронный адрес: pushkin_om@mail.kz 

Вакантные должности:

 • Старший вожатый – 1 штатная единица 
 • Размер оплаты труда за месяц составляет от 166 749 тенге до 204 709  тенге.

Дата объявления конкурса: 01.09.2023 г.

Должностные обязанности: 

Обеспечивает достижение личностных, системно-деятельностных, предметных результатов обучающимися и воспитанниками не ниже уровня, предусмотренного Государственным общеобязательными стандартам образования.

Участвует в заседаниях методических объединений, ассоциации учителей, методических, педагогических советов, сетевых сообществ.

Участвует в педагогических консилиумах для родителей.

Повышает профессиональную компетентность, в том числе информационно-коммуникационную. Выполняет правила безопасности и охраны труда, противопожарной защиты.

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса.

Выполняет требования по безопасности и охране труда при эксплуатации оборудования.

Обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и здоровья детей во время образовательного процесса.

Заполняет документы, перечень которых утвержден уполномоченным органом в области образования.

           Прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, воспитанников.

Должен знать:

Конституцию Республики Казахстан, Трудовой Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "Об образовании", "О статусе педагога", "О противодействии коррупции", "О языках в Республике Казахстан", Государственные общеобязательные стандарты образования и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования;

            педагогику и психологию;

правила по безопасности и охране труда, противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.

Квалификационные требования к вакансии:

высшее и (или) послевузовское педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку, без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное педагогическое образование по соответствующему профилю без предъявления требований к стажу работы;

Срок приема документов: с 04 сентября 2023 года по 12 сентября 2023 года.( Прием документов на участие в конкурсе производится  в течение семи рабочих дней со дня последней даты опубликования объявления о проведении конкурса)Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:

1. Заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов  по форме согласно приложению 10;

2. Документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

3. Заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);

4. копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;

5. копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

6. Справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющим обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 30 октября 2020 года МЗ РК-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №21579)

7. Справка из психоневрологической организации;

8. Справка из наркологической организации;

9. Сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории (при наличии);

10. – 

11. – 

12. Заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11;

13. Видеопрезентация (самопрезентация) для кандидата без стажа продолжительностью не менее 15 минут, с минимальным разрешением – 720 x 480.

Срок вакансии: постоянно

Контактный телефон для уточнения информации:

8723-38-24-338, электронная почта: pushkin_om@mail.kz

Мемлекеттік білім беру 
 ұйымдарының бірінші 
 басшылары мен педагогтерін 
 лауазымдарға тағайындау, 
 лауазымдардан босату 
 қағидаларына 
 10-қосымша


Нысан


____________________________
 Конкурс жариялаған 
 мемлекеттік орган

       _______________________________________________________________ 

       (үміткердің Т.А.Ә. (бар болса)), ЖСН 

       _______________________________________________________________ 

       (лауазымы, жұмыс орны) 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

      Нақты тұрғылықты жері, тіркелген мекен-жайы, байланыс телефоны

                                                             Өтініш

       Мені бос/уақытша бос лауазымдық конкурсқа қатысуға рұқсат беруіңізді сұраймын 

       (қажетінің астын сызыңыз) 

       _______________________________________________________________ 

      білім беру ұйымының атауы, мекен-жайы (облыс, аудан, қала\ауыл)

       Қазіргі уақытта жұмыс істеймін 

       _______________________________________________________________ 

      білім беру ұйымының атауы, мекен-жайы (облыс, аудан, қала\ауыл)

       Өзім туралы келесіні хабарлаймын: 

      Білімі: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейін

Оқу орнының атауы

Оқыту кезеңі

Диплом бойынша мамандық      Біліктілік санатының болуы (беру (растау) күні):

      _____________________________________________________________

      Педагогикалық жұмыс өтілі: ____________________________________

      Келесі жұмыс нәтижелері бар:___________________________________

      Наградалары, атақтары, дәрежесі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, сондай-ақ қосымша мәліметтер (бар болса)

      ____________________________________________________________Мемлекеттік білім беру 
 ұйымдарының бірінші 
 басшылары мен педагогтерін 
 лауазымға тағайындау, 
 лауазымнан босату 
 Қағидаларына
 11-қосымша


Нысан

Бос немесе уақытша бос педагог лауазымына үміткердің бағалау парағы     ___________________________________________________

(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Өлшемшарттар

Растайтын құжат

Балл сандары

(1-ден 20-ға дейін)

1.

Білім деңгейі

 Білімі туралы дипломның және дипломға қосымшаның көшірмелері 

Техникалық және кәсіби = 1 балл

Жоғары күндізгі = 2 балл

Жоғары күндізгі үздік= 3 балл

Магистр = 5 балл

Жоғары сыртқы/қашықтан = минус 2 балл

2.

 Ғылыми/академиялық дәрежесі 

Білімі туралы дипломның және дипломға қосымшаның көшірмелері

PHD-доктор = 10 балл

Ғылыми доктор = 10 балл

Ғылыми кандидат = 10 балл

3.

 Жұмыс өтілі жоқ үміткерлер үшін сертификаттау 

Сертификат

"Педагог" Біліктілік санаты - 5 балл

4.

 Біліктілік санаты 

Жеке куәлік, басқа құжат

Екінші санат = 1 балл

Бірінші санат = 2 балл

Жоғары санат = 3 балл

Педагог-модератор = 3 балл

Педагог-сарапшы = 5 балл

Педагог-зерттеуші = 7 балл

Педагог-шебер = 10 балл

5.

 Әкімшілік және әдістемелік қызметтегі жұмыс тәжірибесі 

Еңбек кітапшасы/еңбек қызметін растайтын басқа да құжат

Әдіскер (лауазымдық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл) = 1 балл

Директордың орынбасары (лауазымдық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл) = 3 балл

директор (лауазымдық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл) = 5 балл

6.

 Алғаш рет жұмысқа тұрған педагогтер үшін 

Білімі туралы дипломның қосымшасы

Педагогикалық/ кәсіби тәжірибенің нәтижелері "өте жақсы" = 1 балл

"жақсы" = 0,5 балл

7.

 Бұрынғы жұмыс орнынан (педагог лауазымы бойынша) немесе оқу орнынан ұсыныс хат 

Ұсыныс хат (Конкурсты өз бетінше жариялаған білім беру ұйымы соңғы жұмыс/оқу орны бойынша ұйымға/оқу мекемесіне өтініш жасайды)

Оң ұсыныс хатының болуы = 3 балл

Теріс ұсыныс хатының болуы = минус 3 балл

8.

 Кәсіби жетістіктерінің көрсеткіштері 

- дипломдар, білім алушылардың олимпиадалар және конкурстар, ғылыми жобалар бойынша жеңімпаздардың грамоталары;

- дипломдар, мұғалімнің олимпиадалар және конкурстар жеңімпаздарының грамоталары;

- мемлекеттік награда

 1) олимпиадалар және конкурстар жеңімпаздары = 0,5 балл 

 ғылыми жобалардың = 1 балл 

2) олимпиадалар және конкурстар жеңімпаздары - 3 балл "Үздік педагог" конкурсына қатысушы = 1 балл

"Үздік педагог" конкурсының жеңімпазы = 5 балл

"Қазақстан еңбек сіңірген ұстазы" медаль иегері = 10 балл

9.

Әдістемелік қызметі

-авторлық шығармалары, басылымдары

ҚР БҒМ тізбесіне енген оқулықтар мен (немесе) ОӘК авторы немесе бірлескен авторы = 5 балл

РОӘК тізбесіне енген оқулықтар мен (немесе) ОӘК авторы немесе бірлескен авторы = 2 балл

БҒССҚЕК, Scopus тізбесіне енгізілген ғылыми-зерттеу қызметі бойынша жарияланымның болуы - 3 балл

10.

 Қоғамдық-педагогикалық қызметі 

 Қоғамдық-педагогикалық қызметін растайтын құжат 

тәлімгер = 0,5 балл

ӘБ басшылығы = 2 балл

Екі тілде сабақ беру, орыс/қазақ = 2 балл

шетел/орыс немесе шетел/қазақ = 3 балл,

үш тілде сабақ беру (қазақ, орыс, шетел) = 5 балл

11.

Курсқа дайындық

- пәндік дайындық сертификаттары;

 - цифрлық сауаттылық, 

 КАЗТЕСТ, 

 IELTS; 

 TOEFL; 

DELF сертификаттары;

Goethe Zertifikat, "Python тілінде бағдарламалау негіздері" программалары бойынша оқыту, "Microsoft"

Курсера жұмыстарына оқыту

Халықаралық курстар:

TEFL Cambridge 

"CELTA

(Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)"

CELT-P (Certificate in English Language Teaching – Primary)

DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)

CELT-S (Certificate in English Language Teaching – Secondary)

"TKT

Teaching Knowledge Test"

Certificate in EMI Skills (English as a Medium of Instruction)

Teacher of English to Speakers of Other Languages (TESOL)

"TESOL"

Certificate in teaching English for young learners

International House Certificate in Teaching English as a Foreign Language (IHC)

IHCYLT - International House Certificate In Teaching Young Learners and Teenagers

Becoming a Better Teacher: Exploring Professional Development

Assessment for Learning: Formative Assessment in Science and Maths Teaching

Online Teaching for Educators: Development and Delivery

Educational Management

Key Ideas in Mentoring Mathematics Teachers

Курсы на платформе Coursera, Futute learn

Teaching Mathematics with Technology

Special Educational Needs

"Developing expertise in teaching chemistry "

ПШОНЗМ, "Өрлеукурстары

= 0,5 балл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 95 бұйрығына сәйкес тізбеге енгізілген біліктілікті арттыру ұйымдары іске асыратын білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісілген бағдарламалар бойынша біліктілікті арттыру курстары (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 30068 болып тіркелген)

= 0,5 балл (әрқайсысы бойынша жеке)

12.

Мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының түлегі, "Дипломмен ауылға!", "Серпін" мемлекеттік бағдарламаларының қатысушысы, Жұмыспен қамту орталығы жастар тәжірибесі бойынша жіберілген педагог

Мемлекеттік білім беру гранты иегерінің сертификаты, келісім-шарты

3 балл қосылады

Барлығы:Приложение 10
 к Правилам назначения
 на должности, освобождения
 от должностей первых
 руководителей и педагогов
 государственных организаций
 образования

Форма


_________________________
 государственный орган,
 объявивший конкурс


      _______________________________________________________________
                  Ф.И.О. кандидата (при его наличии), ИИН
 ________________________________________________________________
                (должность, место работы)
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 Фактическое место проживания, адрес прописки, контактный телефон

                                      Заявление

      Прошу допустить меня к конкурсу на занятие вакантной/временно вакантной
 должности (нужное подчеркнуть)
 ________________________________________________________________
 наименование организаций образования, адрес (область, район, город\село)
 В настоящее время работаю _______________________________________
 должность, наименование организации, адрес (область, район, город\село)
 Сообщаю о себе следующие сведения:
 Образование: высшее или послевузовское

Наименование учебного заведения

Период обучения

Специальность по диплому
      Наличие квалификационной категории (дата присвоения (подтверждения)):
 _________________________________________________________________
 Стаж педагогической работы: _______________________________________
 Имею следующие результаты работы: ________________________________
 Награды, звания, степень, ученая степень, ученое звание,
 а также дополнительные сведения (при наличии)
 _________________________________________________________________Приложение 11
 к Правилам назначения
 на должности, освобождения
 от должностей первых
 руководителей и педагогов
 государственных организаций
 образования

 Форма

Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога
 _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Критерии

Подтверждающий документ

Кол-во баллов
 (от 1 до 20)

1.

Уровень образования

Копии диплома об образовании и приложения к диплому

Техническое и профессиональное = 1 балл
 Высшее очное = 2 баллов
 Высшее очное с отличием = 3 балла
 Магистр = 5 баллов

2.

Ученая/академическая степень

Копии диплома об образовании и приложения к диплому

PHD-доктор = 10 баллов
 Доктор наук = 10 баллов
 Кандидат наук = 10 баллов

3.

Результаты прохождения сертификации для кандидатов без стажа

Сертификат

квалификационная категория "педагог" плюс 5 баллов

4.

Квалификационная категория

Удостоверение, иной документ

2 категория = 1 балл
 1 категория = 2 балла
 Высшая категория = 3 балла
 Педагог-модератор = 3 балла
 Педагог-эксперт = 5 баллов
 Педагог-исследователь = 7 баллов
 Педагог-мастер = 10 баллов

5.

Опыт административной и методической деятельности

трудовая книжка/документ, заменяющий трудовую деятельность

Методист (стаж в должности не менее 2 лет) = 1 балл
 заместитель директора (стаж в должности не менее 2 лет) = 3 балла
 директор (стаж в должности не менее 2 лет) = 5 баллов

6.

Для педагогов, впервые поступающих на работу

Приложение к диплому об образовании

Результаты педагогической/ профессиональной практики "отлично" = 1 балл
 "хорошо" = 0,5 балла

7.

Рекомендательное письмо с предыдущего места работы (по должности педагога) или учебы

Рекомендательное письмо (организация образования, объявившая конкурс самостоятельно делает запрос в организацию/учебное заведение по последнему месту работы/учебы)

Наличие положительного рекомендательного письма = 3 балла
 Негативное рекомендательное письмо = минус 3 баллов

8.

Показатели профессиональных достижений

- дипломы, грамоты победителей олимпиад и конкурсов, научных проектов обучающихся;
 - дипломы, грамоты победителей олимпиад и конкурсов учителя;
 - государственная награда

призеры олимпиад и конкурсов = 0,5 балла
 научных проектов = 1 балл
 призеры олимпиад и конкурсов = 3 балла
 участник конкурса "Лучший педагог" = 1 балл
 призер конкурса "Лучший педагог" = 5 баллов
 обладатель медали "Қазақстан еңбек сіңірген ұстазы" = 10 баллов

9.

Методическая деятельность

-авторские работы и публикации

автор или соавтор учебников и (или) УМК, включенных в перечень МП РК = 5 баллов
 автор или соавтор учебников и (или) УМК, включенных в перечень РУМС = 2 балла
 наличие публикации по научно-исследовательской деятельности, включенный в перечень КОКСО, Scopus = 3 балла

10.

Общественно-педагогическая деятельность

Документ, подтверждающий общественно-педагогическую деятельность

наставник = 0,5 балла
 руководство МО = 2 балла
 преподавание на 2 языках, русский/казахский = 2 балла
 иностранный/русский, иностранный/казахский) = 3 балла,
 преподавание на 3 языках (казахский, русский, иностранный) = 5 баллов

11.

Курсовая подготовка

сертификаты предметной подготовки;
 - 
сертификат на цифровую грамотность,
 
КАЗТЕСТ,
 IELTS;
 TOEFL;
 DELF;
 Goethe Zertifikat, 
обучение по программам "Основы программирования в Python", "Обучение работе с Microsoft"
 
Курсера
 
Международные курсы:
 TEFL Cambridge
 "CELTA
 (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)"
 CELT-P (Certificate in English Language Teaching – Primary)
 DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)
 CELT-S (Certificate in English Language Teaching – Secondary)
 "TKT
 Teaching Knowledge Test"
 Certificate in EMI Skills (English as a Medium of Instruction)
 Teacher of English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 "TESOL"
 Certificate in teaching English for young learners
 International House Certificate in Teaching English as a Foreign Language (IHC)
 IHCYLT - International House Certificate In Teaching Young Learners and Teenagers
 Becoming a Better Teacher: Exploring Professional Development
 Assessment for Learning: Formative Assessment in Science and Maths Teaching
 Online Teaching for Educators: Development and Delivery
 Educational Management
 Key Ideas in Mentoring Mathematics Teachers
 
Курсы на платформе Coursera, Futute learn
 Teaching Mathematics with Technology
 Special Educational Needs
 "Developing expertise in teaching chemistry
 "

курсы ЦПМ НИШ, "Өрлеу"
 = 0,5 балла
 курсы
 повышения квалификации по программам, согласованным с уполномоченным органом в области образования, реализуемым организациями повышения квалификации включенных в список в соответствии с 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 95 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30068)
 = 0,5 балла (каждый отдельно)

12.

Выпускник организации высшего и послевузовского образования, обучившийся по государственному образовательному гранту, участник государственной программ "С дипломом в село!", "Серпiн", педагог, направленный по молодежной практике Центром занятости населения

Сертификат обладателя государственного образовательного гранта, договор

плюс 3 балла

Итого: